OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SHU

Občanské sdružení SHU vzniklo v roce 1998 a snaží se o podporu současného umění v Heřmanově Městci. Zároveň mu jde o prezentaci města v uměleckých kruzích a mezi návštěvníky akcí, v neposlední řadě též o zviditelnění domácích umělců.

SHU pořádá především multižánrové festivaly, letošní ročník nazvaný Sisyfos je již čtvrtý. Předchozí tři se konaly v letech 1998, 1999 a 2007.

První festival nazvaný prostě "Festival SHU 1998" se uskutečnil v zámeckém parku, a to nejen v areálu tehdejšího letního kina, ale i v plenéru. Kromě řady místních umělců na něm vystoupil známý kytarista Radim Hladík, bubeník Pavel Fajt či kytaristka Dagmar Andrtová – Voňková. K shlédnutí byla též plejáda absolventských filmů zlínské školy animované tvorby.

Druhý ročník nesl jméno "Černá a bílá", byl komornější a věnoval se pouze filmové tvorbě. Celý se odehrával v kině Mír na náměstí.

Třetí festival, poprvé pod názvem Sisyfos, byl do té doby největším projektem SHU a zároveň pokusem o založení tradice pravidelných kulturních bienále v Heřmanově Městci.

Festival je koncipován jako nevydělečný (což umožnily štědré dary našich partnerů). Jakýkoliv případný zisk bude opět použit na podporu umění v Heřmanově Městci.